IZJAVA O PRIVATNOSTI

usklađena s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation - "GDPR")

VEZANO ZA ČLANSTVO U KLUBU

Rekreativni biciklistički klub Kotur Županja (u daljem tekstu Klub) kao voditelj obrade podataka vodi popis članova Kluba u koji su uključeni određeni osobni podaci člana – fizičke osobe te predstavnika pravne osobe – članice u Klubu.

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo nalaze se u nastavku:

• ime i prezime člana – fizičke osobe / naziv člana – pravne osobe; u svrhu vođenja popisa članova Kluba sukladno čl.12. Zakona o udrugama; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• osobni identifikacijski broj (OIB) člana – fizičke osobe/ člana – pravne osobe; u svrhu vođenja popisa članova Kluba sukladno čl.12. Zakona o udrugama; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• datum rođenja člana – fizičke osobe; u svrhu vođenja popisa članova Kluba sukladno čl.12. Zakona o udrugama; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• datum pristupanja udruzi člana – fizičke osobe/ člana – pravne osobe; u svrhu vođenja popisa članova Kluba sukladno čl.12. Zakona o udrugama; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• kategorija članstva člana – fizičke osobe/ člana – pravne osobe; u svrhu vođenja popisa članova Kluba sukladno čl.12. Zakona o udrugama; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• ime i prezime predstavnika člana – pravne osobe; radi komunikacije vezano za članstvo u Klubu i sve obavijesti vezane za aktivnosti i rad Kluba; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• datum izdavanje liječničke potvrde – fizičke osobe; u svrhu vođenja popisa utvrđenoj općoj zdravstvenoj sposobnost članova Kluba sukladno čl.71. Zakona o sportu; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

• broj članske iskaznice – fizičke osobe; radi komunikacije vezano za članstvo u Klubu prema Hrvatskom biciklističkom savezu za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu te godinu dana nakon prestanka članstva, nakon čega se brišu

Navedeni podaci mogu biti sadržani u pristupnicama, prijavnim obrascima ili prikupljeni putem drugih oblika.

VEZANO ZA VOĐENJE EVIDENCIJE DOGAĐANJA I NATJECANJA U ORGANIZACIJI KLUBA

Rekreativni biciklistički klub Kotur Županja kao organizator i/ili suorganizator događanja u obliku biciklijada i natjecanja članova Kluba u koji su uključeni određeni osobni podaci člana – fizičke osobe – članovi u Klubu.

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo nalaze se u nastavku:

• ime i prezime člana – fizičke osobe; u svrhu vođenja evidencije natjecanja u organizaciji i/ili suorganizaciji Udruge; za cijelo vrijeme trajanja članstva u Klubu

• broj članske iskaznice – fizičke osobe; radi komunikacije vezano za članstvo u Klubu prema Hrvatskom biciklističkom savezu

Navedeni podaci mogu biti sadržani u pristupnicama, prijavnim obrascima ili prikupljeni putem drugih oblika.

Osobne podatke obrađujemo kako bi osigurali pridržavanje zakonskih obveza te kako bismo izvršili svoje obveze.

Voditelj obrade svih navedenih podataka je: Rekreativni biciklistički klub Kotur Županja, Stjepana Grubera 53, Županja 32270.

Vaši se osobni podaci neće prosljeđivati u treće zemlje, obrađivat će se povjerljivo i s njima će se postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i neće se koristiti za izravni marketing.

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima osobnih podataka te ostala prava koja su gore navedena. Ako se podaci prenose i obrađuju izvan EU, imate pravo na informaciju o posebnim zaštitnim mjerama. Kada je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak

Imate pravo ima pravo ishoditi od nas ispravak, bez nepotrebnog odgađanja, netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na prigovor

Ako se obrada osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Ako uložite takav prigovor, nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju povrede Vaših osobnih podataka iz naše baze obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od kaznenog djela, ukoliko je očito kako su ukradeni podaci pohranjeni na način koji može otkriti identitet vlasnika podataka.